İstanbul/Türkiye
+90 850 4304050
yapayzeka@yapayzekaakademi.com

Sağlık

Training Consulting AI Software

Sağlıkta Dijital Dönüşüm Hızlanıyor

Pandemi ile birlikte her alanda artan dijital dönüşüm odağı sağlık sektöründe de dijitalleşme sürecini etkiledi. Covid19 öncesi büyük veri & analitik, yapay zeka, mobil uygulama, nesnelerin interneti, giyilebilir teknoloji ve siber güvenlik odağında bir çok süreçte dijitalleşmeyi odağına almış sektörde, Covid19 ile birlikte hastalara yeni dijital hizmetler sunma yarışı hızlandı.Yapayzekaakademi sağlık sektöründe operasyonel verimliliği arttıran, hasta deneyimini iyileştiren çözüm ve hizmetlerine; Pandemi sonrasında eklediği Uzaktan Görüntülü Sağlık Hizmetleri (Teletıp), Sosyal Mesafe Çözümleri, Akıllı Hava Kalitesi Ölçüm Çözümü, Giyilebilir Teknolojilerle Evde Sağlık, Büyük veri ve yapay zeka entegrasyonu ile hastalıkların erken teşhis çözümlerini sunuyor. Böylece Dijital dönüşüm değişen sağlık sektörü ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle ivme kazanıyor.