İstanbul/Türkiye
+90 850 4304050
yapayzeka@yapayzekaakademi.com

Yapay Zeka Danışmanlık

Training Consulting AI Software

Yapay Zeka Danışmanlığı

Data Science (Veri Bilimi)
Machine Learning (Makina Öğrenimi)
Deep Learning (Derin Öğrenme)
Artificial Intelligence (Yapay Zeka)

Yapay Zeka Danışmanlık Hizmetleri
İşlerinizde daha iyi kararlar verebilmek için veri biliminden makina öğreniminden ve yapay zeka araçlarından yararlanabilirsiniz.
Yapay zeka odaklı ürünler, hizmetler oluşturun.

Yapay Zeka Danışmanlık hizmetlerimiz, iş değer zinciri kapsamında somut iyileştirmeler için yapay zekayı uyarlamanıza ve ölçeklemenize ve pazar lideri yapay zeka çözümleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Yapay Zeka Danışmanlık Hizmetleri ile Stratejik İş Değeri Oluşturmak

Yapay zekayı işinizin her alanına dahil ederek dijital deneyimleri otomatikleştirebilir, geleceği şekillendirebilir, insanları daha iyi ikna edebilir ve daha iyi işler yapmaya teşvik ederek ve stratejik iş değeri üretebilirsiniz.

YZA nın uzman Yapay Zeka danışmanları, çeşitli kullanım durumlarına hitap eden özel müşteri deneyimleri oluşturmak için doğal dil işleme, kendi kendine öğrenme algoritmaları, bilgisayar vizyonu ve daha fazlası gibi kritik yapay zeka tekniklerinden yararlanan YZ çözümleri geliştirmenize yardımcı olur. YZA çeşitli kullanım durumları ve müşteri davranış kalıpları için yapay zeka uygulayarak şirketlerin karmaşık iş sorunlarını çözmelerinde yardımcı oluyoruz. Yapay zeka danışmanlarımız, iş ihtiyaçlarınızı kapsamlı bir şekilde analiz ettikten sonra her bir yapay zeka çözümünü tasarlar , mentörlük yapar ve danışmanlık yapar.

Yapay zekanın merkezinde veriler yatıyor. YZA da, ML modellerini besleyen kritik mantığı üretmek için verilerinizden yararlanıyoruz. Uzman mühendislerimiz, iş hedeflerinize ulaşmanıza ve veriler aracılığıyla yapay zekayı yönlendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı yapay zeka mantığını oluşturur.

Gerçek zamanlı Facebook ve Whatsapp verilerinden nakliye sektörüne çözüm üreten NLP(Doğal Dil İşleme) Çözümümüz
Veriler ışığında başarım ölçümleri

400+ nakliye mesajı 1.600.000 işlenmiş yük mesajı
35 Facebook Grubu
25 Whatsapp Grubu
250.000 API isteği

 YZA ile işlem hatları

Makine öğrenimi modellerinden elde edilen içgörüler, yalnızca onlara giren veriler kadar iyidir. BU nedenle YZA teknoloji ve alan uzmanları, tüm iş değer zincirine fayda sağlayan eyleme geçirilebilir içgörülere ulaşmak için verilerden yararlanmanıza yardımcı olur.

Endüstri tarafından doğrulanmış ML ardışık düzenlerimiz, düzenlenmiş bir şekilde çalışan bir dizi ML modelinden oluşur. Bir modelin çıktısı, hedefe ulaşılana kadar bir sonraki modelin girişine bağlanır. Modeller arasında, Hadoop, Flint ve Spark gibi güçlü araçların yardımıyla düzenlenen ara işlemler yapılır.

YZA’nın uzman veri mühendisleri, projenizin gereksinimlerine ve gereksinimlerine göre özelleştirilmiş boru hatları oluşturmak için bu konsepti temel alır. Hızlı yazılım sürümleri ilkelerimize uygun olarak, CI/CD süreçlerini ML işlem hatlarınıza entegre ediyoruz. Bu, altyapıdan süreçlere ve iş akışlarına kadar mümkün olan her şeyi otomatikleştirmek içindir.

Veri Bilimi: Gerçeği Temsil Eden ve Tahmin Eden Modeller Oluşturma
YZA’nın Veri Bilimi uzmanları, verileri almaktan görselleştirmeler oluşturmaya ve aradaki her şeye kadar, veri hattındaki zorlukları çözmenize yardımcı olacak algoritmalar oluşturur. Uzmanlarımız, makine öğrenimi ardışık düzeninin bir parçası olarak dağıtılacak son makine öğrenimi modelini göz önünde bulundurarak verileri hazırlama, temizleme ve analiz etme adımlarını atar.

Bunun bir parçası olarak, ML modelinde önemli rol oynayacak özelliklerin üretilmesi ve seçilmesi için kod yazıyoruz. Modelin hızını artırmak için, öznitelik sayısını veri kümesinin boyutuyla dengelemek için boyutluluk indirgemesi yapıyoruz. Vektörleştirme bu süreçte önemli bir rol oynar. Metin/resim/ses/videoyu vektörlere dönüştürerek, daha önce seçilen özelliklerin ince ayarını yapabiliriz. Bu, hipotezlerin geçerliliğini test ettiğimiz ve ML boru hattına hangi hipotezlerin dahil edilebileceğini gördüğümüz sağlam bir istatistiksel teknik olan hipotez testi ile bağlantılıdır.

YZA uzmanları, yapay zeka projelerinizde başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için özelleştirilmiş yazılım yol haritaları geliştirebilir.

Makine Öğrenimi Modelleri için Veri Kümeleri Oluşturma
Standart ML modelleri, eğitim için bir veri kümesi ve test için bir veri kümesi olmak üzere iki veri kümesine bağlıdır. Ancak bu, eğitim verilerinde iyi performans gösteren ancak daha sonra test verilerinde sefil bir şekilde başarısız olan bir ML modeli oluşturma riskinin olduğu anlamına gelir.

Bu nedenle YZAda, test veri kümesinde iyi performans gösterecek daha sağlam bir ML modeli oluşturmak için iki veri kümesi daha kullanıyoruz. Bu iki ek veri kümesi Doğrulama ve Ayar Veri Kümeleridir.

Model Üretimi ve Eğitimi
ML modelleri oluştururken, mümkün olduğunca doğru bir model oluşturmak için bir dizi tanımlı adım izliyoruz.

Modellerimiz, yılların endüstri tecrübesine sahip uzmanlar tarafından inşa edilmekte ve eğitilmektedir. Bu özelleştirilmiş makine öğrenimi modellerini, proje ihtiyaçlarınızın derinlemesine bir analizini yaptıktan ve makine öğrenimi hattının gerekliliklerini titizlikle takip ettikten sonra sizin için oluşturuyoruz. Bu, sizi rekabette öne çıkaran ve sizi orada tutan son teknoloji bir yazılım çözümüne sahip olmanızı sağlar.

Yapay Zeka Danışmanlık Hizmetlerimizle YZA Avantajını Elde Edin
Biz üstün yazılım çözümleri oluşturan bir yazılım geliştirme ve danışmanlık şirketiyiz. YZAda sektördeki en parlak beyinler, doğrulanmış ML modelleri oluşturarak zekayı yazılım ürünlerine yerleştirir. Özelleştirilmiş akıllı ürününüzün teknolojinin ön saflarında yer almasını ve işinize somut değer katmasını sağlamanıza yardımcı oluyoruz. Sektör lideri yapay zeka uygulamaları oluştururken iş süreçlerinde ince ayar yapmanıza ve iş operasyonlarını optimize etmenize yardımcı oluyoruz. Teknik mükemmelliğe inanıyoruz, bu nedenle AI geliştirmedeki yenilikler YZA’da çok ciddiye alınır. Zekayı yazılıma dönüştürmek için AI ve ilgili veri analizi tekniklerinden yararlanmanıza yardımcı oluyoruz. YZA’nın AI teknolojisi ile oluşturulan AI destekli yazılım ürünlerinin, sizi rekabette öne geçirmesi ve sizi orada tutması garanti edilir.

Kişiselleştirilmiş AI Yazılım Geliştirme Danışmanlığı
Teknoloji ve alan uzmanlarımız, iş ve teknoloji ihtiyaçlarınızı derinlemesine anlamak için kişiselleştirilmiş danışmanlık atölyeleri düzenler. Buna dayanarak, AI yolculuğunuz için hedefleri tanımlamanıza ve bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Yol haritası, her modülün teslimat programı ve prototip planları dahil olmak üzere tüm proje hakkında bir taslak, dahil edilecek seçilen özellikler ve işlevlerle birlikte çizelgelenir.
Platformlar Arası Entegrasyon
Yapay zeka odaklı çözümlerinizi mevcut sistemleriniz ve platformlarınız arasında entegre ediyoruz. Bu, zamandan tasarruf sağlayan ve verimliliği artıran senkronize bir operasyonel akış anlamına gelir. Uzmanlarımız, entegrasyon gerçekleştirilirken mevcut sistemlerinizin ve süreçlerinizin minimum düzeyde kesintiye uğramasını sağlar. YZA’nın çözümleri doğrudan karışıma girer ve günlük operasyonel rutininizin bir parçası haline gelir.
Yorumlanabilirlik
Bir makine öğrenimi modelinin veya sinir ağının belirli bir sonuca nasıl ulaştığının mekanizmalarını üst düzey paydaşlara ve düzenleyici kurumlara açıklayabildiğinizden emin olun. Bunu karar ağaçları, rastgele ormanlar ve mühendislerimiz tarafından uygulanan diğer tekniklerle yapın. Bir içgörüye nasıl ulaşıldığına ilişkin bir dizi adımı elde etmek için gelişmiş not defterlerinden (Jupyter gibi) ve sürüm kontrol sistemlerinden yararlanırız.
MLO’lar
Veri bilimcilerin modeli oluşturup test edebilmesi ve doğrudan bir ML işlem hattına dağıtabilmesi için iş akışlarını verimli bir şekilde otomatikleştirin. Veri bilimi ve operasyon ekipleri arasındaki sürtüşmeyi azaltarak darboğazları açın ve makine öğrenimi iş akışlarını üretime geçirin. Veri bilimcilerin, bir CI/CD ardışık düzeninde yeni bileşenleri oluşturmak, test etmek ve hızla dağıtmak için özellik mühendisliği, hiperparametre ayarlama ve model mimarisi hakkında yeni fikirleri hızla keşfetmesine ve uygulamasına izin verin.
Güvenlik
Tüm çözümlerimiz, normal endüstri standartlarını aşan, son derece güvenli geliştirme uygulamaları dikkate alınarak geliştirilmiştir. ML modellerimiz genelleştirilmiş veriler aradığından, herhangi bir veri setinde Kişisel Tanımlanabilir Bilgileri (PII) kullanmayız. Veri karıştırma araçlarını kullanarak verileri anonim hale getiriyoruz. Uzmanlarımız IP koruma mekanizmalarını uygular, aktif kontrol listelerini kullanır ve toplu verilere seçici rol tabanlı erişim sağlar.
Yapay Zeka Kullanım Örneklerine Otomasyon Öncelikli Yaklaşım
Altyapıdan süreçlere ve operasyonlara kadar her şeyi otomatikleştirmeye inanıyoruz. Bu nedenle, özel iş durumunuza uyacak şekilde gerektiği gibi değiştirilebilen ML için endüstri tarafından onaylanmış, kanıtlanmış yaklaşımlar kullanıyoruz. Bu, verimlilik sağlar, manuel çabaları azaltır, maliyetleri kontrol eder ve pazara sunma süresini hızlandırır.
Özelleştirilmiş Müşteri Deneyimi
Ürünleri oluştururken, tüm ürün geliştirme ihtiyaçlarının merkezinde kullanıcıyı tutuyoruz. Yapay zeka güdümlü kullanıcı davranışı tahmini ile CX, son kullanıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirilir. Bunu daha da güçlü hale getirmek, kullanıcıların mümkün olan en az tıklamayla hedeflere ulaşmasına yardımcı olan güzel, geri bildirim açısından zengin, sezgisel bir kullanıcı arayüzüdür.
Sonuç odaklı Ürün DNA’sı
Üstün, AI özellikli yazılım ürünleri geliştiriyoruz. Uzman mühendislerimiz, büyük resmi ve iş hedeflerini göz önünde bulundurarak teknik düşünceden yararlanır. YZA’nın yönetim ekipleri, yazılım oluşturmak için özelleştirilmiş yaklaşımlar geliştirirken son kullanıcıyı ürün geliştirmenin merkezine koyar. Yazılım ürünlerimizin kalbinde, sonuçlara ve sundukları değere odaklanan metrik odaklı bir yaklaşım vardır.
Yalın Düşünce ve Çevik Süreçler
Maksimum yatırım getirisini elde etmeniz için tüm yazılım ürünü geliştirme faaliyetleri için kaynakları optimize ediyoruz. Bu nedenle, üstün kaliteli geliştirme, test etme, işbirliği ve paydaş görünürlüğüne odaklanmayı sürdürürken yazılımları daha hızlı yayınlayabileceğimiz şeffaf çevik geliştirme süreçlerini takip ediyoruz.

 

Görüşlerimiz
Yapay zeka hakkında uzmanlar tarafından derlenmiş en son düşünce ve sektör içgörülerini keşfedin.

İletişim formumuz ile bize ulaşıp sizin için şirketiniz ve ürünleriniz için Yapay Zeka çözümlerimizi sunmamızı talep edebilirsiniz.
İletişim Formu